Behandelaanbod

Na de intakeprocedure wordt in overleg met de cliënt een psychotherapeutische behandeling gekozen die het beste aansluit bij de problematiek. Ons behandelaanbod bestaat uit diverse vormen van therapie waaronder individuele psychotherapie, ouderbegeleiding, gezins/systeemtherapie. De psychotherapie heeft een integratieve benadering, wat wil zeggen dat behandeltechnieken en methodieken uit diverse psychotherapeutische stromingen (cognitieve gedragstherapie, client-centered therapie, systeemtherapie, psychoanalytische therapie) gebruikt worden. Een psychotherapeutische behandeling kan indien nodig ondersteund worden met een medicamenteuze behandeling.

Specifieke methodieken waarmee gewerkt wordt zijn onder andere EMDR, Schematherapie, Mentalisation Based Treatment (MBT) en Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT).
Klik hier voor meer informatie over psychotherapie

Voor de behandeling van kinderen en ouders met problematiek gerelateerd aan een (v)echtscheidingssituatie hebben wij geen passend zorgaanbod. Wij verwijzen ouders in het geval er sprake is van een dergelijke situatie door naar een andere zorgaanbieder.