Specialistische GGZ

Onze praktijk is werkzaam binnen de Specialistische GGZ (SGGZ). Het gaat hierbij om cli├źnten met gecompliceerde psychische problemen. De huisarts of POH-GGZ, danwel de lokale toegang van de gemeente heeft bij de doorverwijzing ingeschat dat gespecialiseerde behandeling nodig is. De duur van gespecialiseerde behandelingen varieert sterk en is afhankelijk van de ernst van de klacht en de wijze van behandeling. Er is geen limiet gesteld aan het aantal gesprekken.

Binnen de SGGZ werken psychiaters, psychotherapeuten, klinisch psychologen en gesuperviseerde GZ psychologen. Een psychiater heeft geneeskunde gestudeerd en heeft zich daarna in de volwassen en eventueel de kinder- en jeugdpsychiatrie gespecialiseerd. Hij is bij de overheid als arts geregistreerd in het BIG-register. Een psychiater is medisch specialist en verleent voornamelijk hulp in de Specialistische  GGZ. Die kan bestaan uit psychotherapeutische behandeling, eventueel in combinatie met medicatie. Een gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog), psychotherapeut of klinisch psycholoog is universitair opgeleid als psycholoog of orthopedagoog en heeft zich daarna middels de opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog verder gespecialiseerd. Zij staan als zodanig in het BIG register van de overheid geregistreerd. Psychotherapeuten en klinisch psychologen zijn gespecialiseerd in langer durende en/of gecompliceerdere behandelingen en hebben kennis van verschillende vormen van psychotherapie.